Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: May 17 2005 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Transformace ER modelu do deskripční logiky

Speaker

  • Marek Vajgl, Katedra informatiky a počítačů, Ostravská univerzita

V dřívějších dobách modelování vedly nároky datových modelů na informační a znalostní systémy k reprezentaci pomocí ER modelů. S jejich pomocí je dnes většina znalostí uchovávána v relačních SŘBD vytvořených. Nicméně dnešním požadavkům reprezentace pomocí ER–schémat nedostačuje a vznikají nové formální ontologie reprezentující entity a vztahy. Mezi nejpoužívanější z nich patří Deskripční logika. Proto se zdá výhodným krokem zajistit možnost převodu klasických ER–schémat do jazyku některé DL. Příspěvek představí metodu převodu základního ER–schématu do deskripční logiky, postupně ve dvou krocích, v prvním se převedou třídy a v druhém se převedou omezení. Reprezentaci v deskripční logice lze již potom uplatnit v různých odvozovacích systémech.

Powered by Resource Description Framework (RDF)