Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: May 5 2005 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Třídění na základě odlišností závislostí atributů (Co ještě LISp–Miner neumí, ale umět by mohl)

Speaker

  • Jan Burian, KIZI VŠE Praha

Přednáška se věnuje novému přístupu k třídění záznamů v databázích. Bude zde technicky popsána metoda identifikace třídícího atributu při u?ení bez u?itele na základě analýzy závislostí atributů (měřených statistickými testy) pro různé třídy (kategorie) kandidáta na třídící atribut. Budou ukázány možnosti jak měřit odlišnost závislostí atributů v třídách. Bude popsán postup výběru třídícího atributu. Nakonec budou navrženy další možné směry výzkumu.

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)