Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: April 28 2005 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

První praktické zkušenosti s Rel–Minerem

Speaker

  • Tomáš Karban, MFF, UK Praha

Referát bude zaměřen na praktické aspekty implementace rela?ního data miningu za pomoci bitových řetízků. Probereme architekturu systému, návrh nové metabáze v XML a některé algoritmy pro zpracování hypotéz, zejména výpo?et celkového po?tu hypotéz, rozdělení prostoru hypotéz na ?ásti pro paralelní zpracování, optimalizace výpo?tů a datových přenosů. Referát lze chápat jako představení alfa–verze systému.

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)