Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: April 21 2005 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Nové analytické procedury v systému LISp–Miner

Speakers

  • Jan Rauch, KIZI, VŠE Praha
  • Milan Šimůnek, LISp, VŠE Praha

V sou?asné době je v systému LISp–Miner celkem šest GUHA procedur. Všechny procedury jsou implementovány pomocí modulů pro práci s bitovými řetězci. Moduly byly vytvořeny v souvislosti s původní procedurou 4ft–Miner. Nové procedury využívají tyto moduly k rychlému výpo?tu různých kontingen?ních tabulek. Díky tomu je možno získávat i relativně složité vztahy mezi jak booleovskými tak i kategoriálními atributy. Budou ukázány aplikace nových procedur na reálných datech, shrnuty získané zkušenosti a nazna?eny další směry výzkumu.

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)