Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: March 17 2005 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Analýza webových click–streamů

Speakers

  • Vladimír Laš, KIZI, VŠE Praha
  • Petr Berka, KIZI, VŠE Praha

Téma seminaře spadá do oblasti web usage mining, neboli získávání znalostí z dat o používání webu, přesněji z dat o přístupech na webové stránky na nějakém serveru. Na semináři budou presentovány způsoby a výsledky analýzy dat získaných z internetového obchodu. Tato data umožnují sledovat dva typy informací: o nabízených produktech a o typech stránek. Budou popsány prováděné datové transformace, výsledky shlukování, analýza statických dat i analýza sekvencí, pro kterou byl navržen a implementován algoritmus pro tvorbu klasifika?ních pravidel.

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)