Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: November 25 2004 (10:00 – 11:30). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Dvouúrovňové mapování databází do RDF

Speaker

  • Martin Švihla, Katedra počítačů FEL, ČVUT Praha

Model mapovania, ktorý bude v príspevku predstavený, bol vytvorený za ú?elom zjednodušenia vytvárania obsahu sémantického webu. Jedná sa o mapovanie štruktúry rela?nej databázy do zvolenej ontológie, takže na základe takéhoto mapovania môžu byť dáta z databázy zverejnené v RDF. Náš model rozdeľuje proces mapovania do dvoch stupňov, pri?om na prvej úrovni sa namapuje struktúra DB do tried a vlastností ontológie a na druhej úrovni sa skladá výsledný RDF dokument. Takýto spôsob prináša niekoľko výhod najmä pre "webového" programátora, ktorý bude vytvárať sémantickú verziu dynamicky generovaných webových stránok.

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)